Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych

Zapraszmy za stronę logowania systemu (podaną przez dostawcę oprogramowania), lub na stronę producenta systemu www.krakfin.pl